Evenement

Installatie Vakdagen │ 10 t/m 12 september 2024 │ Hardenberg

Bekijken

Samenwerken met het Centraal Register Techniek

Met wie werkt het Centraal Register Techniek samen?

In het Centraal Register Techniek staan kwaliteitsregelingen, bedrijfskwalificaties en persoonscertificaten welke zijn uitgegeven door kwalificerende instellingen in de technieksector die bij het register zijn aangesloten. Voor het bouwen en laten groeien van het register werken ze samen met schemabeheerders, opleiders, certificerende instellingen en exameninstituten.

Wil je als certificerende instelling samenwerken met het Vakpaspoort en het Centraal Register Techniek? Neem dan contact met ons op: backoffice@centraalregistertechniek.nl. De accountmanager verkent graag je/jullie wens en licht het proces toe.

Mijn opleider of exameninstituut is niet aangesloten bij het Centraal Register Techniek. Wat nu?

Het is mogelijk dat jouw certificaat nog niet in ons register is opgenomen. De betreffende instelling waar jij je certificaat hebt behaald werkt dan nog niet met ons samen. Wil je certificaat terug zien in je Vakpaspoort, vraag er dan naar bij je opleider of exameninstituut.